Vezano na zahteve in potrebe delimo odpiranja na:

 • odpiranje za potrebe prezračevanja
  • ročno odpiranje z navojnim vretenom in drogom
  • električno odpiranje na elektromagnetni pogon 230V
  • pnevmatsko odpiranje
  • izhod na streho
 • odpiranje za potrebe odvoda dima in temperature
  • pnevmatsko
  • električno
 • kombinirani odpiralni sistemi (požarno + prezračevanje)

Ročno odpiranje je najenostavnejši način odpiranja izveden s teleskopskim navojnim vretenom in drogom. Višina stranskega dviga je 300mm, z vgradnjo mostnega nosilca pa lahko višino dviga poljubno določimo.

Električno odpiranje je izvedeno s pomočjo elektromotornega pogona 230V, 50Hz in močjo 500N. Višina stranskega dviga je 300 ali 500mm. Za večje višine stranskega dviga uporabljamo elektromotorje z zobato letvijo, dolžine 350, 550, 750 ali 1050mm.

Pnevmatsko odpiranje deluje s pomočjo pnevmatskega cilindra, katerega premer je odvisen od velikosti in teže svetlobne kupole. Pnevmatski odpiralni mehanizmi se uporabljajo predvsem v industrijskih objektih  z obstoječo napeljavo komprimeranega zraka. Slabosti pnevmatskega odpiranja sta občutljivost vodov in priključkov komprimeranega zraka, s čimer so povezane tudi energetske izgube in pa potreben stalni pritisk komprimeranega zraka.

Požarno odpiranje se uporablja izključno za odvod dima in temperature v primeru požara.  Glede na tip pogona delimo požarno odpiranje na:

 • CO2 odpiralni mehanizem,
 • električno požarno odpiranje 91°,
 • električno požarno odpiranje 140°.

CO2 odpiralni mehanizem je sestavljen iz :

 • robustne kovinske konstrukcije,
 • pnevmatskega cilindra,
 • razvodnika in
 • ključavnice.

Mehanizem deluje popolnoma avtomatsko na povišano temperaturo s pomočjo temperaturne ampule, katera eksplodira pri 68 ali 90°C. Ob eksploziji temperaturne ampule se sprosti vzmet igle, katero potisne skozi steno CO2 bombice, v kateri je utekočinjen CO2 plin. Plin zaradi padca tlaka v bombici preide iz tekočega v plinasto stanje in potisne batnico ter s tem svetlobno kupolo, katera je vrtljivo vpeta na batnico. Doseženi kot odprtja je 140°. V primeru kontroliranega aktiviranja požarnega mehanizma lahko le to izvedemo s pomočjo električnega AKTIVATORJA 24V, v katerega prožimo preko požarne centrale.

Električno požarno odpiranje 91° se uporablja za odvod dima in temperature predvsem nad stopnišči večstanovanjskih objektov. Za odpiranje svetlobnih kupol se uporablja elektromotorni pogon 24V z zobato letvijo, katera je vgrajena na mostnem nosilcu. Doseženi kot odprtja je 91°. Aktiviranje požarnega mehanizma je ročno preko požarne centrale ali avtomatsko preko dimnih senzorjev.

Električno požarno odpiranje 140° se uporablja za odvod dima in temperature v primeru požara. Mehanizem sestoji iz:

 • robustne konstrukcije nosilca,
 • elektromotor 24V, moči 2000, 3000 ali 5000N.

Pri vgradnji električnih požarnih mehanizmov, katere je možno krmiliti ročno preko požarne centrale ali avtomatsko s pomočjo dimnih senzorjev in požarne centrale, je potrebno zagotoviti rezervno 24V napajanje v primeru izpada električne energije.

Kombinirano požarno odpiranje se uporablja v primerih, kjer se poleg požarnega odpiranja zahteva tudi naravno prezračevanje prostora s pomočjo svetlobne kupole. Kombinirano požarno odpiranje je kombinacija požarnega CO2 odpiranja in elektromotornega pogona za potrebe prezračevanja.